Experiències professionals

Aquest apartat recull breument tres aspectes de la meva experiència professional​

Aquí podeu trobar els  llocs de treball i les experiències professionals, en els que anat aprenent gràcies a diverses institucions i les persones que les composen.

activitats professionals i docents

Les prinicpals matèries que he impartit en la Universitat en diverses assignatures, els darerers anys.

Finalment poso a la vostra disposició el currículum complet per si pot ser d’interès algun detall sobre els projectes, publicacions i equips de treball.