• UNIVERSITAT DE BARCELONA

Activitats destacades

universitat

Universitat, càrrecs en actiu

Des de l'any 1987 m'he dedicat a la Universitat en els diversos aspectes de docència, recerca i gestió. En aquest apartat he volgut resumir algunes de les que considero més destacades i enriquidores: En destaco,…

Experiència professional anterior

L'experiència professional, ordenada cronològicament, l'he adquirit en diversos llocs de direcció que enumero. Vull agrair a totes les persones de les quals he après durant aquests anys i continuo aprenent. 2017- 2021 Director de l'Institut…

Vicerector de Transformació Digital

Encàrrec per a la transformació digital Els vicerectors actuem amb l'autoritat delegada del rector en tots els afers ens encomani i tenen la comesa d'assumir-ne la substitució quan convingui, segons els estatuts de la Universitat. …

Referee d’articles per revistes amb impacte

En l'àmbit educatiu i cultural En l'ambit dela gestió de l'esport En l'àmbit de del Management Arbor sobre ciencia, pensamiento y cultura Cuadernos de Psicología del Deporte       Abstract and Applied Analysis Higher…

Claustre de doctors de la UB

El Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona és una unitat pròpia de la universitat, en la que el president és el Rector i des de 2017 en sóc el vicepresident. Hi formo part…

Presentació personal

Benvinguts a la presentació de la plana web on destaco algunes de les activitats professionals que realitzo, per si poden ser del teu interès. Trobareu, les recerques i publicacions, moltes d'elles amb professionals de diverses…

error: Content is protected !!