Universitat, càrrecs en actiu

universitat

Des de l’any 1987 m’he dedicat a la Universitat en els diversos aspectes de docència, recerca i gestió. En aquest apartat he volgut resumir algunes de les que considero més destacades i enriquidores:

En destaco, per una part les meves experiències professionals, tant a la UB com a diverses institucions i empreses, sempre amb un vincle universitari.

Claustral de la Universitat des de 2012 i membre del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona des de 2017, avui en dia com a membre de l’equip de govern per ser vicerector de Transformació Digital des de gener de 2021.

Els dos projectes de gestió universitària en els que avui en dia hi estic implicat i compromès:

Per una part, i referent a l’àmbit de Gestió, la millora docent i la recerca en educació. He estat en l’Institut pel Desenvolupament Professional (anteriorment Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona durant catorze anys.

També vull destacar la meva particiàció en el Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona. Des de fa uns anys formo part del consell de direcció i ara ocupo la responsabilitat com a Vicepresident des de 2018.