Universitat, càrrecs en actiu

universitat

Des de 1987 m’he dedicat a la Universitat en els diversos aspectes de docència, recerca i gestió. En aquest apartat he volgut resumir algunes de les que considero més destacades i enriquidores:

En destaco, per una part les meves experiències professionals, tant a la UB com a diverses institucions i empreses, sempre amb un vincle universitari.

Els dos projectes de gestió universitària en els que avui en dia hi estic implicat i compromès:

Per una part, i referent a l’àmbit de Gestió, la millora docent i la recerca en educació. L’Institut pel Desenvolupament Professional (anteriorment Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona. Des de maig de 2017 tinc la responsabilitat de ser el Director.

El segon projecte que destaco, en l’àmbit de recerca i de gestió, és el Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona. Des de fa uns anys formo part del consell de direcció i ara ocupo la responsabilitat com a Vicepresident des de 2018.

Des de 2019 he acceptat la responsabilida de ser Patró de la Fundació IL3, Claustral de la Universitat des de 2012 i membre del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona des de 2017.