Experiència professional anterior

L’experiència professional, ordenada cronològicament, l’he adquirit en diversos llocs de direcció que enumero. Vull agrair a totes les persones de les quals he après durant aquests anys i continuo aprenent.

2017- 2021

Director de l’Institut de Desenvolupament Professional. Universitat de Barcelona.


2014- 2018

Secretari del consell de direcció del Claustre de doctors. Universitat de Barcelona


2009- 2017

Director adjunt. Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona


2007- 2014

Vocal del consell de direcció del Claustre de doctors. Universitat de Barcelona


1999-2009

Delegat del Rector de la Universitat de Barcelona per a l’Escola Universitària de Turisme CETT – Universitat de Barcelona


2000-2002

Vicedegà Facultat d’Administració i Gestió d’empreses. Universitat Internacional de Catalunya


1997-1999

Director Escola Universitària Turisme CETT. Centre adscrit de la Universitat de Barcelona


1995-1997

Cap d’Estudis Diplomatura Tècnics Tributaris i Comptables. Universitat de Barcelona


1993-1995

Cap d’Estudis de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Universitat de Barcelona


1991-1993

Secretari acadèmic del Departament d’Economia i Organització d’Empreses. Universitat de Barcelona

Tornar a la plana principal (Home)