Previous experiences

(2014- 2018)

Secretari del consell de direcció del Claustre de doctors. Universitat de Barcelona


(2009- 2017)

Director adjunt. Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona


(2007- 2014)

Vocal del consell de direcció del Claustre de doctors. Universitat de Barcelona


(1999-2009)

Delegat del Rector de la Universitat de Barcelona per a l’Escola Universitària de Turisme CETT – Universitat de Barcelona


(2000-2002)

Vicedegà Facultat d’Administració i Gestió d’empreses. Universitat Internacional de Catalunya


(1997-1999)

Director Escola Universitària Turisme CETT. Centre adscrit de la Universitat de Barcelona


(1995-1997)

Cap d’Estudis Diplomatura Tècnics Tributaris i Comptables. Universitat de Barcelona


(1993-1995)

Cap d’Estudis de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Universitat de Barcelona


(1991-1993)

Secretari acadèmic del Departament d’Economia i Organització d’Empreses. Universitat de Barcelona