Experiència professional anterior

L'experiència professional, ordenada cronològicament, l'he adquirit en diversos llocs de direcció que enumero. Vull agrair a totes les persones de les quals he après durant aquests anys i continuo aprenent.…

Read More