Claustre de doctors de la UB

El Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona és una unitat pròpia de la universitat, en la que el president és el Rector i des de 2017 en sóc el vicepresident. Hi formo part de la junta de govern des del 2004, i com a secretari des del 2014 fin 2017.

Es va instituir al gener de 1996, i impulsat per l’equip de govern d’aquesta institució, es proposa prestigiar els títols de doctor de la Universitat de Barcelona i fomentar les activitats culturals i de recerca. Amb les persones que formem la comissió delegada estem intentant rejovenir el claustre i impulsar-lo. Estem molt satisfet amb les primeres pases donades i la resposta. Encara tenin molts reptes per davant.

M’agradaria destacar dues activitats permanents

El premi a la millor tesi doctoral (amb XXIII edicions). Va ser creat l’any 1997, ha pretès donar a conèixer i potenciar els treballs dels joves doctorats per la Universitat de Barcelona.

La Distinció del Claustre de doctors i del Consell Social de la UB a les millors activitats de divulgació científica i humanística.

El Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona, també pretén difondre l’experiència i els projectes científics, acadèmics i professionals dels seus membres, com també les tesis doctorals que puguin tenir un alt valor científic, i promoure la comunicació i l’intercanvi científic i cultural entre els seus membres i contribuir a la política de formació continuada, cursos de postgrau i màsters de la Universitat.

Missió del claustre

Durant vint anys ha promogut el reconeixement social del títol de doctor i de l’activitat científica de la UB. Ho fem mitjançant debats, col·loquis i altres activitats, però sobretot a través de la convocatòria anual del premi del Claustre de Doctors de la UB a tesis doctorals. Aquest premi que ha permès difondre i prestigiar l’activitat dels joves doctors de la Universitat de Barcelona.

El Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona es constitueix ara com una unitat orgànica de la  nostra Universitat. Alhora vol difondre l’experiència i els projectes científics, acadèmics i professionals dels doctors de la UB. També les tesis doctorals que puguin tenir alt valor científic, i promoure la comunicació i l’intercanvi científic i cultural entre els seus membres.

Per tornar la la plana principal (Home)