Direcció de Màsters en Esport

Master en Gestió Econòmica d’Entitats Esportives ( vint-i-vuitèna edició, des de 1991 )

L’objectiu genèric d’aquest programa és iniciar als responsables de la gestió en les diverses àrees econòmiques específiques de les entitats dedicades a l’esport. Pretenem afermar els coneixements d’aquells professionals que ja hi treballen, facilitant l’anàlisi dels problemes, la presa de decisions i les actuacions futures en els àmbits de responsabilitat i direcció.

Altres objectius de caràcter particular perseguits en el curs són: Identificar i quantificar dels costos i la seva utilització com a instrument i guia per a la gestió interna de l’empresa.

D’una manera interessant i sistemàtica s’impartiran les diverses sessions per professors experts en les temàtiques i convidats rellevants del sector que completen el quadre Docent del Curs.

Màster en Direció d’Empreses de l’Esport desena edició, des de 2008 )

El màster de Direcció d’Empreses de l’Esport neix amb l’objectiu principal de capacitar estudiants de diversos estudis relacionats amb l’economia i l’esport perquè puguin arribar a dirigir entitats d’aquest sector.

Els alumnes que aconsegueixin superar amb èxit aquest màster seran competents en la gestió d’entitats esportives tant públiques com privades, i disposaran de coneixements tècnics que els permetran ser eficients i bons professionals. A més, el màster també pretén fomentar l’esperit emprenedor per a la creació d’empreses vinculades a aquest sector.

En finalitzar el màster, l’alumnat ha de conèixer els àmbits clau que intervenen en la direcció d’una entitat esportiva, ja sigui privada o pública.