Direcció de Màster en esport

Màster en Gestió Econòmica d’Entitats Esportives ( trenta-unena edició, des de 1991 )

L’objectiu genèric d’aquest programa és iniciar als responsables de la gestió en les diverses àrees econòmiques específiques. Ens centrem en totes les entitats dedicades a l’esport. Pretenem afermar els coneixements d’aquells professionals que ja hi treballen. Però també facilitant l’anàlisi dels problemes, la presa de decisions i les actuacions futures en els àmbits de responsabilitat i direcció.

Altres objectius de caràcter particular perseguits en el curs són:

  • Identificar i quantificar dels costos
  • la seva utilització com a instrument i
  • guia per a la gestió interna de l’empresa.

D’una manera interessant i sistemàtica s’impartiran les diverses sessions per professors experts en les temàtiques. També amb convidats rellevants del sector que completen el quadre Docent del Curs.

Màster en Direció d’Empreses de l’Esport ( tretzena edició, des de 2008 )

El màster de Direcció d’Empreses de l’Esport neix amb l’objectiu principal de capacitar estudiants de diversos estudis relacionats amb l’economia i l’esport perquè puguin arribar a dirigir entitats d’aquest sector.

Els alumnes que aconsegueixin superar amb èxit aquest màster seran competents en la gestió d’entitats esportives tant públiques com privades. Disposaran de coneixements tècnics que els permetran ser eficients i bons professionals. A més, el màster també pretén fomentar l’esperit emprenedor per a la creació d’empreses vinculades a aquest sector.

En finalitzar el màster, l’alumnat ha de conèixer els àmbits clau que intervenen en la direcció d’una entitat esportiva, ja sigui privada o pública.

Tornar a la pàgina principal (Home)