Institut de Desenvolupament Pofessional (IDP- ICE)

L’Institut de desenvolupament professional, fins 2018 era l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona es va crear fa molt temps, l’any 1969. Avui segueix essent un institut plenament actiu, que com a missió persegueix el desenvolupamemt professional del professorat. Des de maig de 2017 hi formo part com a director. Des de 2009 he estat actuant com a director adjunt. És un centre especialment dedicats al perfeccionament del professorat de tots els nivells del sistema educatiu, a la recerca, la innovació i la renovació pedagògiques.

L’IDP-ICE dur a terme les funcions juntament amb les facultats i escoles universitàries, departaments, instituts universitaris de recerca i altres unitats de la Universitat. També desenvolupa activitats en col·laboració amb altres institucions, administracions i organismes públics o privats mitjançant convenis de col·laboració. Podeu consultar la plana web de l’ICE en aquest enllaç, per coneixer més detalls de les activitats que realitzem.

En diversos decrets i lleis s’estableix la seva voluntat d’estar al servei de la formació intel·lectual i cultural de les persones que es dediquen a les tasques educatives. Això es realitza mitjançant l’estímul i l’orientació permanents i l’anàlisi de la labor pròpia de la universitat, amb l’objectiu de perfeccionar i millorar el rendiment.