Docència i Currículum

Aquest apartat recull breument tres aspectes de la meva experiència professional