Docència i Currículum

La docènicia i el meu currículum els pots trobar en aquest apartat. En resum, recull breument tres aspectes de la meva experiència professional.