Àmbit de l’educació superior

Articles en revistes relacionades amb l’educació superior

Es poden consultar les publicacions relaciones amb l’educació superior, i llegir els articles, en aquesta página. També es poden trobar dins del meu perfil de Academia i ReseachGate, fent clic en el link sobre els link que habilitats.

Les pubicacions relacionades amb l’educació superior, odenades per anys, per si us interessa consultar-ne alguna les teniu a continuació. Totes elles tenen a veure amb la meva àrea de coneixement d’organització d’empreses. 

2023

Early dropout predictors in social sciences and management degree students. José M. Ortiz-Lozano, Pilar Aparicio-Chueca, Xavier M. Triadó-Ivern, Jose Luis Arroyo-Barrigüete. Studies in Higher Education, (29 Sep 2023). https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2264343. Disponible aquí.

Mentoring and Research Self-Efficacy of Doctoral Students: A Psychometric Approach. Juan Antonio Amador-Campos , Maribel Peró-Cebollero, Maria Feliu-Torruella, Alba Pérez-González, Cristina Cañete-Massé, Adolfo José Jarne-Esparcia, Xavier Triadó-Ivern, Joan Guàrdia-Olmos. Education Sciences. 2023; 13(4):358. https://doi.org/10.3390/educsci13040358 Disponible aquí.

Estudio descriptivo del rendimiento académico en los tres periodos de docencia universitaria durante el COVID-19. Pilar Aparicio-Chueca, Mercè Bernardo, Marius Domínguez-Amorós, Amal Elasri-Ejjaberi, Irene Maestro-Yarza, Xavier Triadó-Ivern. REIRE Revista d’Innovació i Recerca en Educació. Disponible aquí.

2022

Academic performance during the pandemic: the case of the degree in business administration at the University of Barcelona. Aparicio-Chueca, P.; Triado-Ivern, X. INTED 2022 Proceedings. Disponible aquí.

2021

Expectativas de aprendizaje de los estudiantes universitarios de primer curso de Ciencias Sociales. Aparicio-Chueca, P.; Triadó-Ivern, X. Revista del CIDUI. Disponible aquí.

L’educació superior en la societat del coneixement: reptes dels models híbrids. Comitè Organitzador del XI Simposi Internacional CIDUI. Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)

2020

La professió docent a la universitat. X. Triadó. Pròleg del Manual de docència unversitaria, 2020. Disponible aquí.

Manual de docència universitària. Disponible aquí.

Un equip de quaranta professionals de nou universitats espanyoles –dels quals 26 ho són de la UB i entre ells 10 de la Facultat d’Educació- exposa, de manera directa, pràctica i diàfana, una síntesi de gairebé tot allò que concerneix l’acció docent universitària.Es tracta d’una obra concebuda per millorar els capacitats professionals dels professors universitaris i contribuir així a la millora de la docència universitària i a reforçar la identitat professional docent.

A factorial structure of university absenteeism in higher education: A student perspective. X. Triado-Ivern, P. Aparicio-Chueca, A. Elasri-Ejjaberi, I. Maestro-Yarza, M. Bernardo & P. Presas Maynegre. Abstract.

2019

La percepción de los profesores sobre factores que afectan a las trayectorias académicas de sus estudiantes pp. 187 – 212 en el libro ” Trayectorias, transiciones y resultados de los estudiantes en la universidad”.  Barcelona (Espanya): Laertes, 2019. ISBN 978-84-16783-87-8 Dipòsit legal: B-19085-2019. Disponible aquí.

Valoración de las necesidades formativas del personal docente e investigador de la Universidad de Barcelona. Teresa Pagés, Xavier M. Triadó, Maribel Peró, Marta Sabariego, Juan Antonio Amador, Rosa Sayós, Eva González, Lourdes Marzo. Disponible aquí.

Quiero  cambiar en mundo: ¿por dónde comienzo? Triadó Ivern Xavier M. Discurso de graduación en el Colegio Llaúd en Mallorca. Mayo 2019. Disponible aquí.

Las causas del absentismo de los estudiantes de Derecho según su propia opinión. Turull, M.; Roca, B.; Aparicio-Chueca, P.; Triadó-Ivern, X.; Guardia-Olmos, J.; Presas, P.; Bernardo, M.; Elasri-Ejjaberi, A.; Maestro-Yarza, I.  Revista de Educación y Derecho. Education and Law Review. Disponible aquí.

2018

Informe executiu del projecte L’absentisme en els graus de ciències socials. Necessitat d’anàlisi i reflexió de les causes. Triadó, X. M.; Guàrdia, J.; Aparicio, P.; Elasri, A.; Bernardo, M.; Maestro, I.; Presas, P.; Turull, M.; Roca, B. Dipòsit digital UB. OMADO. Disponible aquí.

Estudiar a la universitat: Tècniques i consells basats en l’experiència, que t’ajudaran a estudiar millor. (Versió en Català). Dr. Xavier M Triadó Ivern. Guia per a estudiants de grau en educació superior. OMADO, 2018.

Estudiar en la universidad. Técnicas y consejos basados en la experiencia, que te ayudarán a estudiar mejor. (Version Español). Dr. Xavier M Triadó Ivern. Guía para estudiantes de grado en educación superior. OMADO, 2018.

Reflexiones acerca del absentismo universitario en las aulas. ¿Un mismo patrón de conducta para diversos grados? X Congreso internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI) 2018. Aparicio-Chueca, P.; Triado-Ivern, X.; Guardia-Olmos, J.; Elasri-Ejjaberi, A.; Bernardo, M.; Presas, P.; Maestro-Yarza, I.; Turull Rubinat, M.; Roca Acedo, B.

¿Por qué creen los profesores que no asisten los estudiantes al aula? Análisis de la percepción del absentismo por parte del profesorado de la Universidad de Barcelona. X Congreso internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI) 2018. Aparicio-Chueca, P.; Triado-Ivern, X.; Guardia-Olmos, J.; Elasri-Ejjaberi, A.; Maestro-Yarza, I.; Bernardo, M.; Presas, P.; Turull Rubinat, M.; Roca Acedo, B.

University absenteeism: Students’ and lecturers’ point of view. 3rd International Conference on Quality Engineering and Management. Bernardo, M.; Aparicio-Chueca, P.; Elasri-Ejjaberi, A.; Triado-Ivern, X.M.; Guàrdia-Olmos, J.; Presas, P.; Maestro-Yarza, I.; Turull-Rubinat, M.; Roca-Acedo, B. Disponible aquí.

Students’ absenteeism in higher education: An exploratory qualitative study. EDULEARN18 (10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies) Triado-Ivern,X.; Guardia-Olmos, J.; Presas, P.; Bernardo, M.; Aparicio-Chueca, P.; Elasri-Ejjaberi, A.; Maestro-Yarza, I.; Turull, M.; Roca, B. Disponible aquí.

2017

Student absenteeism in higher education: the case of the faculty of economics and business at the Universitat de Barcelona. Aparicio-Chueca, P.; Triadó-Ivern, X.; Maestro-Yarza, I.; Elasri-Ejjaberi, A.; Bernardo, M.; Presas-Maynegre, P.; Guàrdia- Olmos, J.; Turull-Rubinat, M.; Roca-Acedo, B. ICERI 2017

Guía de Prácticas Externas: Guía del estudiante. Dr. Xavier M Triadó Ivern (IP); Dra. Pilar Aparicio Chueca; Dra. Maria Lluïsa Solé Moro; Dra. Maria del Carmen Gracia; Prof. Maria Pilar López-Jurado González; Prof. Amal Elasri Ejjaberi; Prof. Ramon Iglesias Tobar; Prof. Jordi Viñas Fort y Prof. Oscar Duran. OMADO, 2017

Guia de Pràctiques Externes: Guia per a les empreses. Dr. Xavier M Triadó Ivern (IP); Dra. Pilar Aparicio Chueca; Dra. Maria Lluïsa Solé Moro; Dra. Maria del Carmen Gracia; Prof. Maria Pilar López-Jurado González; Prof. Amal Elasri Ejjaberi; Prof. Ramon Iglesias Tobar; Prof. Jordi Viñas Fort y Prof. Oscar Duran. OMADO, 2017

Guia de Pràctiques Externes: Guia per al tutor acadèmic. Dr. Xavier M Triadó Ivern (IP); Dra. Pilar Aparicio Chueca; Dra. Maria Lluïsa Solé Moro; Dra. Maria del Carmen Gracia; Prof. Maria Pilar López-Jurado González; Prof. Amal Elasri Ejjaberi; Prof. Ramon Iglesias Tobar; Prof. Jordi Viñas Fort y Prof. Oscar Duran. OMADO, 2017

Debate de un marco de cualificación docente para el profesorado universitario. L’educació superior. Tipus de participació: Taula rodona Congrés: REDU. Red Estatal de Docencia Universitaria

2016

Educational leadership in Europe: A transcultural approach Sans, A.; Guardia-Olmos, J.; Triadó, X.M 916272 – Revista de Educación

Normativa de seguiment i tutoria del Treball Final de Màster – guia dels tutors – . Triadó i Ivern, Xavier Ma.; Aparicio Chueca, Ma. del Pilar; Romeo Delgado, Marina; Solé Moro, María Luisa; Pérez Martín, Ana Maria; López-Jurado González, María Pilar; Elasri Ejjaberi, Amal; Viñas i Fort, Jordi Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado (Material Docent)

Normativa d’avaluació del Treball Final de Màster – guia del tribunal d’avaluació. Triadó i Ivern, Xavier Ma.; Aparicio Chueca, Ma. del Pilar; Romeo Delgado, Marina; Solé Moro, María Luisa; Pérez Martín, Ana Maria; López-Jurado González, María Pilar; Elasri Ejjaberi, Amal; Viñas i Fort, Jordi. Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado (Material Docent)

Herramientas utilizadas por los agentes implicados en el Trabajo Final de Máster. Triadó Ivern, X.M.; Aparicio Chueca, P.; Elasri Ejjaberi, A.; López-Jurado Gonzalez, P.; Pérez Marín, A.M.; Solé Moro, M.LL. Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI). Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) 2385-6203 (Actes de congressos)

Articles relaciaonat amb l’educació superior anteriors

2015

Satisfacción y motivación del profesorado en el primer curso en grados de ciencias sociales. Triado-Ivern, X.; Aparicio-Chueca, P.; Freixa-Niella, M.; Torrado-Fonseca, M. 206905 – Red U. Revista de Docencia Universitaria

Normativa de elaboración del Trabajo Final de Master: guía del estudiante. Triadó, X. M.; Aparicio-Chueca, P.; Romeo-Delgado, M.; Solé-Moro, M.; Pérez-Martín, A.; López-Jurado, P.; Elasri-Ejjaberi, A.; Viñas-Fort, J. Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado (Informes de treball)

Competències percebudes e identificades en els treballs finals de màster de l’àmbit de Economia i Direcció d’Empreses. Oportunitats i reptes de futur ” Triadó, X. M.; Aparicio, P.; Elasi, A.; Romeo, M. V Congreso Internacional UNIVEST’15. Los retos de mejorar la evaluación. Universitat de Girona GI 1122-2015 978 84 8458 453 (Actes de congressos de l’educació superior)

2014

Identificación del perfil competencial docente en educación superior. Evidencias para la elaboración de programas de formación continua del profesorado universitario. Triado Ivern, X.M.; Estebanell Minguel, M.; Márquez Cebrian, D.; Del Corral Manuel de Villena, I. 913924 – Revista Española de Pedagogía

Student dropout rates in Catalan universities: profile and motives for disengagement. Gairín, J.; Triadó, X.; Figuera, P.; Feixas, M.; Aparicio, P.; Torrado, M. 006608 – Quality in Higher Education

Las europas de la educación. Semblanzas y diferencias en las características del liderazgo a partir del informe TALIS. Sans, A.; Guàrdia-Olmos, J.; Triadó, X.M.; Cabrera, V. TALIS 2013. INFORME ESPAÑOL. Estudio Internacional de la Enseñanza y el Aprendizaje. 100034 – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Capítol de llibre)

El rol del profesorado como elemento clave en las instituciones y en el contexto de la educación superior Persistir con éxito en la universidad: de la investigación a la acción. Freixa, M.; Aparicio-Chueca, P.; Triadó, X.M. 100342 – Laertes 978-84-7584-971-3 (Capítol de llibre en l’educació superior)

2013

Empirical approach to the analysis of university student absenteeism. Proposal of a questionnaire for students to evaluate the possible causes. Triadó, X.M.; Aparicio, P.; Guàrdia, J.; Peró, M. y Jaría, N. Quality & Quantity

La evaluación de competencias en la Educación Superior: el caso de un máster universitario. Triadó, X.M.; Aparicio-Chueca, P.; Elasri-Ejjaberi, A. “209454 – REIRE. Revista d’Innovació i Recerca en Educació

Evolución de los factores de satisfacción de clientes en centros deportivos entre 1996 y 2013. ¿Cómo han cambiado las percepciones de los usuarios? Elasri, A.; Triado, X.M.; Aparcio, P. Descubriendo nuevos horizontes en administracion. ESIC EDITORIAL 978-84-7356-914-9 (Actes de congressos)

University student absenteeism: factors and profiles. En S. Mukerji y P. Tripathi (Eds.). Handbook of research on transnational higher education, (p. 454-466). Triadó, X.M., Aparicio-Chueca, P., Guàrdia-Olmos, J., Jaría-Chacón, N., Peró-Cebollero, M., y Elasri-Ejjaberi, A. USA: Information Science Reference [ISBN 978-1-4666-4458-8 (hardcover) ISBN 978-1-4666-4459-5 (ebook) ISBN 978-1-4666-4460-1 (print & perpetual access)]. 105297 – Information Science Reference (Idea Group) 978-1-4666-4458-8 (Capítol de llibre)

Indicadores para la evaluación del perfil docente del profesorado universitario. Pagès, T.; Sayós, R.; Triadó, X.; Hernández, C.; Solà, P.; Baños, X Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES). Granada, 25-28 de junio de 2013