Gestió activa a la Universitat

Els dos projectes de gestió universitària en els que avui en dia hi estic implicat i compromès, i un tercer que encara porto al cor i en el que hi col·laboro en el possible.

Actualment com a Vicerector de Transfomació Digital, que suposa un gran repte, i molt engrescador, des de gener de 2021. 

El segon projecte que destaco, en actiu, és en l’àmbit de recerca i de gestió, és el Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona. Des de fa uns anys formo part del consell de direcció i ara ocupo la responsabilitat com a Vicepresident.

Anteriorment, i durant dotze anys, he pogut col·laborar en  l‘Institut pel Desenvolupament Professional – Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona. Com a Director els darrers anys, i com director adjunt des de 2008.

Des de 1987 m’he dedicat a la Universitat en els diversos aspectes de docència, recerca i gestió. En aquest apartat he volgut resumir algunes de les que considero més destacades i enriquidores:

En destaco, per una part les meves experiències professionals, tant a la universitat com a diverses institucions i empreses, sempre amb un vincle universitari.